top of page

KATARZYNA SACZKÓW

OSTEOPATIA I FIZJOTERAPIA
IMG_4968 — kopia (4).JPG

Katarzyna Saczków
mgr fizjoterapii, osteopata

Witam na mojej stronie i zapraszam do zapoznania się z jej treścią.

 

Jestem mgr fizjoterapii i osteopatą. Od 2007 roku szczególnym obszarem mojej pracy zawodowej jest terapia dzieci/młodzieży z wadami postawy, skoliozami oraz wadami stóp. Ponadto zajmuję się leczeniem dolegliwości narządu   ruchu,  najczęściej   objawiających   się   bólem   o   różnym natężeniu i umiejscowieniu, który powoduje dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu a czasem ogranicza lub całkowicie uniemożliwia wykonywanie pewnych czynności.

 

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Od 2023 roku jestem asystentką w Akademii Osteopatii w Poznaniu.

OSTEOPATIA i FIZJOTERAPIA

masaż
Refleksologia Terapia
indeks.jpg

OSTEOPATIA

Chcąc pomagać jeszcze skuteczniej moim pacjentom w 2023 roku ukończyłam 4,5 letnie studia podyplomowe w Akademii Osteopatii. Czym jest osteopatia?

Osteopatia jest metodą manualnego diagnozowania i leczenia, której głównym założeniem jest traktowanie organizmu ludzkiego jako integralnej całości, w której procesy są wzajemnie ze sobą powiązane. Zgodnie z tą zasadą badanie osteopatyczne nie może koncentrować się wyłącznie na jednej wybranej części ciała, dlatego lecząc np. szyję terapeuta może pracować w obrębie stopy czy biodra, które z pozoru mogą nie mieć związku z bieżącymi dolegliwościami.

Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem, traktuje ciało ludzkie jako całość zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym. Zakłada, że organizm ludzki posiada zdolności do autoregulacji i przywracania homeostazy.

Początki medycyny osteopatycznej sięgają roku 1874, kiedy to amerykański lekarz Andrew Taylor Still (1828-1912) zdefiniował osteopatię jako formę ulepszenia medycyny konwencjonalnej. W 1892 założył on pierwszą szkołę osteopatii American School of Osteopathy w Kirksville w Missouri. Aby lepiej zaznaczyć różnicę dzielącą ją od podstawowej koncepcji (doktryny lekarskiej), wyodrębnił tytuł, jakiego po ukończeniu szkoły używali jego uczniowie – D.O. (doktor osteopatii), a nie M.D. (doktor medycyny).

bottom of page