top of page

KATARZYNA SACZKÓW

Fizjoterapia i Osteopatia
IMG_4968 — kopia (4).JPG

Katarzyna Saczków

fizjoterapeuta

Jestem mgr fizjoterapii i od 2007 roku zajmuję się leczeniem dolegliwości narządu ruchu, najczęściej objawiających się bólem o różnym natężeniu i umiejscowieniu, który powoduje dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu a czasem ogranicza lub całkowicie uniemożliwia wykonywanie pewnych czynności.

 

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Obecnie jestem studentką IV roku Osteopatii w Akademii Osteopatii.

 

Ponadto zajmuję się terapią dzieci i młodzieży z wadami postawy i skoliozami oraz osobami uprawiającymi sport.

FIZJOTERAPIA i OSTEOPATIA

masaż
Refleksologia Terapia
indeks.jpg

OSTEOPATIA

Chcąc pomagać jeszcze skuteczniej moim pacjentom w 2017 rozpoczęłam 4 letnie studia podyplomowe w Akademii Osteopatii. Czym jest osteopatia?

Osteopatia jest metodą manualnego diagnozowania i leczenia, której głównym założeniem jest traktowanie organizmu ludzkiego jako integralnej całości, w której procesy są wzajemnie ze sobą powiązane. Zgodnie z tą zasadą badanie osteopatyczne nie może koncentrować się wyłącznie na jednej wybranej części ciała, dlatego lecząc np. szyję terapeuta może pracować w obrębie stopy czy biodra, które z pozoru mogą nie mieć związku z bieżącymi dolegliwościami.

Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem, traktuje ciało ludzkie jako całość zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym. Zakłada, że organizm ludzki posiada zdolności do autoregulacji i przywracania homeostazy.

Początki medycyny osteopatycznej sięgają roku 1874, kiedy to amerykański lekarz Andrew Taylor Still (1828-1912) zdefiniował osteopatię jako formę ulepszenia medycyny konwencjonalnej. W 1892 założył on pierwszą szkołę osteopatii American School of Osteopathy w Kirksville w Missouri. Aby lepiej zaznaczyć różnicę dzielącą ją od podstawowej koncepcji (doktryny lekarskiej), wyodrębnił tytuł, jakiego po ukończeniu szkoły używali jego uczniowie – D.O. (doktor osteopatii), a nie M.D. (doktor medycyny).

bottom of page