top of page
ats.jpg

Początki medycyny osteopatycznej sięgają roku 1874, kiedy to amerykański lekarz Andrew Taylor Still (1828-1912) zdefiniował osteopatię jako formę ulepszenia medycyny konwencjonalnej. W 1892 założył on pierwszą szkołę osteopatii American School of Osteopathy w Kirksville w Missouri. Aby lepiej zaznaczyć różnicę dzielącą ją od podstawowej koncepcji (doktryny lekarskiej), wyodrębnił tytuł, jakiego po ukończeniu szkoły używali jego uczniowie – D.O. (doktor osteopatii), a nie M.D. (doktor medycyny).

Założenia Osteopatii:

1) organizm stanowi jedność

2) struktura i funkcja wzajemnie na siebie

    wpływają

3) siły samouzdrawiające organizmu

4) nadrzędne prawo tętnic

5) pacjent, nie choroba

Celem leczenia osteopatycznego jest:

 •  usunięcie barier dla podstawowych czynności fizjologicznych,

 • uwolnienie ograniczeń ruchomości oraz funkcjonalnych zaburzeń tkanek,

 • zmniejszenie ucisku na nerwy i naczynia krwionośne,

 • wywołanie zmian metabolicznych, biochemicznych i krążeniowych,

 • wzmocnienie własnych zdolności organizmu do samozdrowienia

„Osteopata stoi twardo na ziemi, obserwuje prawa i jako inżynier ludzkich ciał wprowadza je w życie w celu przywrócenia zdrowia.”

                                                  

Andrew Taylor Still

Chcąc pomagać jeszcze skuteczniej moim pacjentom w 2023 roku ukończyłam 4,5 letnie studia podyplomowe w Akademii Osteopatii. Czym jest osteopatia?

 

Osteopatia jest metodą manualnego diagnozowania i leczenia, której głównym założeniem jest traktowanie organizmu ludzkiego jako integralnej całości, w której procesy są wzajemne ze sobą powiązane. Zgodnie z tą zasadą badanie osteopatyczne nie może koncentrować się wyłącznie na jednej wybranej części ciała, dlatego lecząc np. szyję terapeuta może pracować w obrębie stopy czy biodra, które z pozoru mogą nie mieć związku z bieżącymi dolegliwościami. W terapii osteopatycznej nie wykorzystuje się leków i nie jest ona dla medycyny klasycznej konkurencją, lecz stanowi jej doskonałe uzupełnienie. 

Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem, traktuje ciało ludzkie jako całość zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym. Zakłada, że organizm ludzki posiada zdolności do autoregulacji i przywracania homeostazy.

Osteopatia wymaga bardzo dobrej znajomości anatomii i fizjologii człowieka, a także wiedzy z takich dziedzin jak: biomechanika, psychologia czy żywienie.

Wizyta u osteopaty opiera się na szczegółowym wywiadzie, oględzinach, testach ruchomości oraz badaniu manualnym. Techniki terapeutyczne mają na celu poprawę ruchomości, zmniejszenie napięcia, uruchomienie drenażu żylnego i limfatycznego, usunięcie przykurczy oraz usunięcie zaburzeń działania organów wewnętrznych.

Terapia manualna prowadzona jest w obrębie układu ruchu, systemu mięśniowego, systemu nerwowego, czaszkowo – krzyżowego, a także wisceralnego (narządów wewnętrznych).

Poza tym osteopata może zalecić wizytę u dietetyka, zmianę stylu życia oraz wskazuje działania profilaktyczne, by nie dopuścić do powstawania kolejnych dolegliwości.

W CZYM MOŻE POMÓC OSTEOPATIA:

 • bóle kręgosłupa

 • bóle głowy

 • bóle mięśni i stawów

 • urazy i stany pooperacyjne

 • zastoje limfatyczne

 • dolegliwości i choroby trzewne

 • i wiele innych

bottom of page